11 Marca 2021

Zarząd spółki REZONANS POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że dnia 27 lutego 2021 roku został uzgodniony i przyjęty uchwałą Zarządu REZONANS POLSKA sp. z o.o. plan połączenia spółki Rezonans Polska sp. z o.o. sp.k., pod numerem KRS 0000807254 z siedzibą w Katowicach (spółka przejmowana) ze spółką REZONANS POLSKA sp. z o.o., pod numerem KRS 0000795275 (spółka przejmująca) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na REZONANS POLSKA sp. z o.o. całego majątku spółki przejmowanej (łączenie przez przejęcie) i udostępnia przedmiotowy plan połączenia wraz z załącznikami do publicznej wiadomości.

Plan połączenia wraz z załącznikami tutaj:

https://rezonans.pro/files/załącznik_1.pdf
https://rezonans.pro/files/załącznik_2.pdf
https://rezonans.pro/files/załącznik_3.pdf
https://rezonans.pro/files/załącznik_4.pdf
https://rezonans.pro/files/załącznik_5.pdf
https://rezonans.pro/files/załącznik_6.pdf
PLAN_POŁĄCZENIA_SPÓŁEK.pdf

Zapytaj nas o cenę transportu