Najważniejszym kryterium przy transporcie towarów wystawienniczych jest dokładne dotrzymanie terminów dostaw. Przy organizacji dostawy sprzętu prezentacyjnego i stoisk na wystawach szczególną uwagę zwraca się na sposób dostawy i zabezpieczenia ładunku. Udana prezentacja firmy na wystawie wymaga od przewoźnika wykluczenia jakiejkolwiek możliwości uszkodzenia transportowanych przez niego towarów wystawienniczych, a także przekroczenia terminu dostawy.

Zapytaj nas o cenę transportu